Budapest private city tour with private car and driver - Privattaxi - Privat taxi - Privát Taxi

Private City Tour Budapest - Hilton Hotel Budapest

Privattaxi - Budapest Nevezetességek – Private City Tour Budapest - Hilton Hotel Budapest az üvegbe befoglalt, üveggel kombinált középkor középkor. Természetesen az egykor sok vitát kiváltó modernkori Miklós-toronyról beszélünk.

A mai szálloda helyén legkorábban a kolduló Domonkos-rend Szent Miklósról elnevezett temploma és kolostora állt, amelyet IV. Béla király uralkodása alatt, 1252 körül építettek, nagyjából a Margit-szigeti, szintén dominikánus apácakolostorral cg; időben (a két épület alaprajza nagyon hasonló volt). Falai között tartották a rendi nagykáptalant 1254-ben. A várbeli, eredetileg szögletes, egyszerű templomépületet az 1370-0 években gótikus stílusban átépítették és bővítették, a faragványok alapján ugyanazon az építőmesterek, akik a közeli Mátyás- és. a Mária Magdolna-templomon is dolgoztak ekkoriban. A mai Hilton épületébe beépített gótikus tornyot a XV. században illesztették a templomhoz.
Az épületben már az 1300-as évek eleje Óta rendi iskola működött, amelyet Mátyás király bőkezű adományainak köszönhetően főiskolává fejlesztettek. Hálájuk jeléül a szerzetesek dísz kutat faragtattak a kerengő udvarán, Mátyás címerével.
A török kor és Budavár ostromai a domonkosok épületeit sem kímélték, s bár a törökök némileg helyreállították a károkat, hogy dzsámit alakítsanak ki a helyen, a kolostor Buda visszafoglalását már nem érhette meg.
1687-ben Széchenyi György esztergomi érsek a jezsuita rend számára akadémiai és egyetemi kollégiumot, papnevelő intézetet és világi convictust alapított Budán. Az intézmények számára a rend a Nagyboldogasszony-templomtól északra és délre, valamint azzal szemben kapott telkeket. A kollégium építését 1688-ban kezdték meg, a templomtól északra, egészen a volt domonkos templomig terjedő területen, a munkálatok irányításával az iparosmesterségekben jártas Kerschenstainer Konrád frátert bízták meg. Az építkezés 1702-ig tartott, ezután csak a belső berendezés maradt hátra. A jezsuiták a templom maradványait 1737 után lebontották, csak a torony maradt meg. A kolostor épületének helyén pedig élelmiszerraktár és pékműhely épült, ezt az 1749-es Langer-féle térképen 27.-es számmal ábrázolták. Az épületet 1784-ben iskolává alakították át, s ettől kezdve változatlanul ezt a célt szolgálta. 1846-ban Kimnach Lajos belső átalakításokat végzett rajta a budai Királyi Főtanoda számára.
A domonkos szerzetesek budai kolostorának szentélye 1902-ben, véletlen folytán került napvilágra, a Halászbástya várfalszakaszának rendezése kapcsán.
A második világháború az egykori jezsuita akadémia épületét jelentős részben elpusztította, s nem állították helyre, pedig a főváros egyik legszebb barokk műemléke volt, amelynek magassága, tömege nagyjából megegyezett a mai szálloda tömbjével (csak észak felé volt hosszabb valamivel). Az ostrom alatt az épület nagy része összeomlott, csupán a Hess András tér felőli része vészelte át úgy-ahogy a harcokat. A többéves régészeti feltárás után mindössze a Miklós-templom tornya és az épület nyugati fala maradt meg, s ezeket belefoglalták az 1976-ban átadott, Pintér Béla tervezte Hilton Szálló épületébe. A torony ekkor kapott sisakot is, ami némi zavaró, mert Így a szomszédos templomtoronnyal konkurál.
A Hilton modern, már építésekor vitatott épületét a hivatalos sajtó természetesen úgy tálalta, mint amelyet „páratlan építészeti bravúrral sikerült belekomponálni a vári sziluettbe- (Budapest folyóirat, 1979. szeptember). Kétségtelen, hogy a sokáig ott éktelenkedő romhalmaz helyén az új épület végre rendet teremtett, és üvegfelületeivel igyekszik „háttérben" maradni, a környező történelmi épületeket visszatükrözni. A modern architektúra megidéz gótikus elemeket is, a tetőtérnél látható visszaugratás a támpilléreket idézi, és a nagy felület nyomasztó hatását jól oldják a hosszú, színes ablakok. Ma mégis egyike a legelutasítottabb budavári épületeknek: a környezetbe nem illő hatalmas tömbjével zavarja a Mátyás-templom és a Halászbástya harmonikus látképét. Elkészülte után jelentősen növelte a Várnegyed turisztikai vonzerejét, ugyanakkor ezzel a terhelést is: garázsában eredetileg 50 gépkocsinak volt hely, megközelítése ma is nehézkes.

Budapest Nevezetességek megtekintése nappal - Privát Éjszakai Körút Budapest Night Látniavalók - Private City Tour Budapest - Privattaxi.hu

Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen ön az első!

Blog

Privattaxi